Details, Fiction And RaaheA cafe-pub with 200 seats while in the Kummatti district, recognized for its karaoke evenings and Dwell performances. It may also be reserved for personal happenings including marriage ceremony events, enterprise situations and many others. 

Pattijoen rajalla on runsaasti suuria siirtolohkareita ja paljaita kallioita mm. Nahkakallio ja Jylhänkalliot. Pattijoen kohdilla kallioperä rannikolla on kiillegneissiä. Sisämaahan päin kivilaji vaihettuu graniittigneissiksi ja graniitiksi. Entisen Vihannin kunnan alueella on myös pieniä gabro- ja dioriittialueita. Lampinsaaressa on sinkkipitoinen malmio, jossa on myös kuparia, rikkiä ja lyijyä.[10]

700 henkilöä. Tehtaan konkurssi 1952 ja pyöreän puutavaran viennin hiljentyminen lamaannuttivat uudelleen laivaliikenteen.[ten] Vuosisadan puoleen väliin saakka kaupungin pääasialliset elinkeinot olivat kuitenkin pienimuotoinen saha- ja konepajateollisuus sekä satama. Ajalta on säilynyt sanonta, jonka mukaan Raahen kaduilla kulkivat tuolloin ainoastaan lehmät ja semiskat. Raahe tuli toisaalta tällöin tunnetuksi koulukaupunkina opettajaseminaarin, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun sekä Lybeckerin käsityökoulun ansiosta.[11] Sisällissodan aikana kaupungissa toimi pahamaineinen Raahen vankileiri.

Alueen metsät ovat osin soistuneita kuusi- ja mäntymetsiä. Rannikoilla kasvaa sankkoja leppäpensastoja sekä tyrniä. Merenrennoilla on laajahkoja rantaniittyjä, joilla on muun muassa Jäämeren rannikon kasviharvinaisuuksia, kuten ruijanesikko ja vihnesara.

Kaupungin asemakaavan on piirtänyt maanmittari Claes Claesson 1600-luvulla. Asemakaava noudatti alun perin suurvalta-ajan ihanteita ja oli säännönmukainen renessanssiruutukaava, joka oli jaettu kuuteen kortteliin.

The bottom flooring is while in the Art Nouveau type, with rooms for transforming exhibitions, while the very first flooring continues to be restored in the shape of a home for any wealthy shipowner and merchant within the 1890s. In other places dealing with the park website here visitors can perspective the Sovio Household which happens to be owned because of the town and incorporates Raahe’s cultural Office environment, its banqueting hall and reception rooms, as well as four meeting rooms which might be rented out.

Just after their trip, guests notify us regarding their continue to be. We check for naughty phrases and confirm the authenticity of all guest assessments right before introducing them to our internet site.

Immediately after their vacation, attendees tell us with regards to their keep. We check for naughty words and phrases and validate the authenticity of all visitor opinions before adding them to our internet site.

You happen to be about to report this weather conditions station for bad data. Remember to pick the information that is definitely incorrect.

In 2011 Ruukki released new item, an Power panel here which helps to improve the Power rating of read more properties and opened a product sales office in Mumbai.

We'd like a minimum of five critiques ahead of we will calculate an assessment rating. If you reserve and review your continue to be, you can help Kotimaailma Apartments Raahe fulfill this target.

The one way to go get more info away an evaluation should be to first generate a scheduling. That's how We all know our testimonials originate from authentic friends which have stayed for the house.

Raahe brings together historical past and modern times within a normal way and stimulates Every person for a successful holiday getaway.

Alkuperäinen ruutukaava on nähtävillä hyvin säilyneessä Vanhan Raahen kaupunginosassa, jonka alue on suojeltua puukaupunkimiljöötä.[11] Keskustan vanhat rakennukset ovat suurelta osin puisia, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia Raahe kuten Raahen Yhdyspankin entistä toimitaloa ja Raahen keskuskoulua.[sixteen]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Details, Fiction And Raahe”

Leave a Reply

Gravatar